Schouten Financiele Hulp | Bewindvoering in Gelderland en Overijssel
14381
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14381,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive

Diensten

Bewindvoering

Eenvoudig gezegd betekent bewindvoering dat de verantwoordelijkheid voor alle geldzaken van een persoon worden overgenomen door een…

Over bewindvoering

Mentorschap

Het kan soms gebeuren dat een persoon door een ziekte of geestelijke aandoening niet meer zelf kan beslissen over hoe de verzorging…

Over mentorschap

Over mij

Over mij

Ik wil me graag aan u voorstellen en u vertellen wat me beweegt om als financieel hulpverlener te werken.

otto_klein_01Voordat ik als financieel hulpverlener aan de slag ging heb ik gewerkt als intercedent en als groepswerker. In beide banen ontmoette ik mensen die het overzicht in hun geldzaken verloren. Het viel me op dat er soms maar weinig voor nodig is om in de financiële problemen te komen maar dat het oplossen van die problemen lastiger is. Dit heeft me geïnspireerd om als financieel hulpverlener aan de slag te gaan.

Om in Nederland de geldzaken goed op orde te houden moet men over behoorlijk wat kennis beschikken. Leningen, hypotheken en verzekeringen zitten vaak ingewikkeld in elkaar. Daarnaast worden er veel producten en leningen aangeboden op afbetaling. Vaak zijn de kleine letters goed verborgen of niet leesbaar. Als men om wat voor reden dan ook niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen komt men al snel in aanraking met schuldeisers, deurwaarders en andere bedrijven. In plaats van dat de problemen oplossen wordt het dan nog ingewikkelder. Men raakt het overzicht kwijt en enveloppen stapelen zich op.

Ik wil me ervoor inzetten dat mijn klanten weer een kloppende administratie gaan krijgen en daar een stuk rust bij ervaren. De rust van het weten hoe het ervoor staat en hoe het verder zal gaan. De rust van het weten dat men er niet alleen voor staat maar hulp heeft.

Otto Schouten

Contact

06 - 52 331 086

Schouten financiële hulp
t.a.v. Otto Schouten
Postbus 10078
7301GB Apeldoorn

#SchoutenFinancieleHulp

No tweets found.

Bewindvoering

“ik ben het overzicht kwijt…mijn geldzaken leiden een eigen leven”

“ik maak mijn post niet meer open want ik zou niet weten wat ik er mee moet”

“mijn zoon slaagt er maar niet in om prioriteiten te stellen in zijn uitgaven”

“ik wil mijn verslaving nu aan gaan pakken maar mijn geldzorgen zitten me in de weg”

Bewindvoering, wat houdt dat in?

Eenvoudig gezegd betekent bewindvoering dat de verantwoordelijkheid voor alle geldzaken van een persoon worden overgenomen door een bewindvoerder. Dit kan niet zomaar. Bewindvoering kan alleen worden aangevraagd door of voor personen die door een verslaving, ziekte, psychische aandoening of om een andere belangrijke reden niet goed voor hun financiële zaken kunnen zorgen. De bewindvoering is bedacht om het mogelijk te maken om mensen te beschermen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn. De officiële naam is ‘beschermingsbewind’.

 

Wat doet een bewindvoerder?

Administratie

Al uw inkomsten en uitgaven worden in een overzicht gezet. Daarnaast wordt gekeken naar welke bezittingen en schulden er zijn. Ook zorgt de bewindvoerder ervoor dat alle rekeningen op tijd betaald worden en dat u op tijd uw geld ontvangt. Maar ook dat u genoeg geld ontvangt. De bewindvoerder gaat namelijk nakijken of u de juiste toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag ontvangt. Als u niet genoeg ontvangt of misschien wel meer dan dat u recht op heeft wordt ervoor gezorgd dat dit wordt rechtgezet. De bewindvoerder doet jaarlijks uw belastingaangifte en zorgt ervoor dat u niet teveel belasting betaald.

Spin in het web

Een van de taken van een bewindvoerder is om contact te leggen met alle officiële instanties waar u geld aan moet betalen of waarvan u geld ontvangt.

Ondersteuning

Als u vragen heeft over uw financiën of bijvoorbeeld over wetten en regels kunt u daarvoor terecht bij de bewindvoerder.

Schulden

De bewindvoerder helpt u zoveel als mogelijk met het aflossen van schulden. Heel concreet betekend dit dat eerst gekeken wordt naar hoe hoog uw schulden zijn. Dan wordt bepaald of deze schulden afgelost kunnen worden door enkele afspraken. Het kan ook zijn dat de schulden enorm zijn opgelopen. Dan kan de aanvraag voor schuldsanering of een minnelijk traject worden verzorgt.

Mentorschap

“ik ben het overzicht kwijt…mijn geldzaken leiden een eigen leven”

“ik maak mijn post niet meer open want ik zou niet weten wat ik er mee moet”

“mijn zoon slaagt er maar niet in om prioriteiten te stellen in zijn uitgaven”

“ik wil mijn verslaving nu aan gaan pakken maar mijn geldzorgen zitten me in de weg”

Mentorschap, wat houdt dat in?

Het kan soms gebeuren dat een persoon door een ziekte of geestelijke aandoening niet meer zelf kan beslissen over hoe de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding geregeld moet worden. In veel gevallen zorgt de familie daar dan voor. Maar wat moet er gebeuren als er niemand is die over deze belangrijke zaken zorg kan dragen? In zo’n situatie kan een mentor in worden geschakeld. Die zorgt er dan voor dat de persoonlijke belangen zo goed mogelijk worden behartigd.

 

Wat doet een mentor?

Administratie

Een mentor gaat niet over uw financiële zaken. Daarvoor kunt u terecht bij een bewindvoerder. Wilt u een combinatie van bewindvoering en mentorschap aanvragen? Dan kunt u dat het beste in één keer doen. Uw aanvraag kunt u indienen bij de rechtbank.

Spin in het web

Voor het organiseren van uw zorg of begeleiding heeft een mentor regelmatig contact met u en de hulpverleners die om u heen staan. Om uw belangen goed te behartigen kan de mentor inzage krijgen in uw medisch dossier. Dit helpt om een goed beeld van uw situatie te krijgen en een kritische blik te werpen op de vraag of de hulpverlening op een goede, passende manier wordt uitgevoerd.

Ondersteuning

De mentor is uw wettelijk vertegenwoordiger in het contact naar het verzorgend en hulpverlenend personeel om u heen. Ook kunt u bij de mentor terecht voor vertrouwelijke zaken. Een vertrouwenspersoon dus. Daarnaast zal de mentor zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en u stimuleren om aan te geven hoe u de zorg en begeleiding graag geregeld wilt hebben.

Schulden

Als schulden in uw situatie een rol spelen is hulp noodzakelijk. Een mentor mag geen financiële beslissingen voor u nemen. Daarvoor is een benoeming tot bewindvoerder noodzakelijk. Spelen er schulden? U kunt er dan het best voor kiezen om de aanvraag tot mentor en bewindvoering in één keer te doen. Een verzoekschrift kunt u indienen bij de rechtbank.

Kosten

Wat kost bewindvoering?

Als u ‘onder bewind gesteld wordt’ kost dat geld. Voor het regelen van uw zaken ontvangt de bewindvoerder een beloning. De bewindvoerder mag niet zelf bepalen hoeveel hij vraagt voor zijn werkzaamheden. De rechtbank heeft daar regels over opgesteld. Deze regels staan beschreven in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Hier vindt u de regeling. Om het voor u gemakkelijk te maken is hieronder een tabel opgenomen met de meest voorkomende tarieven. Heeft u een inkomen van niet meer dan 110% van de bijstandsnorm? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Hier kunt u controleren hoe hoog de bijstandsnorm is. Bent u geïnteresseerd in de tarieven van mentorschap? Deze worden ook vastgesteld door de rechtbank en zijn te vinden dit overzicht.

Bewindvoering één persoon incl. BTW
Zonder schulden
Maandtarief € 111,30
Met schulden
Maandtarief € 144,03
Overige tarieven
Intake kosten € 628,47
Uurtarief € 78,53
Ontruiming € 392.77
Beëindiging € 235,71
Bewindvoering echtpaar/samenwonend incl. BTW
Zonder schulden
Maandtarief € 133,56
Één partner met schulden
Maandtarief € 153,19
Beide partners met schulden
Maandtarief € 172,82
Overige tarieven
Intake kosten € 754,19
Uurtarief € 78,53
Ontruiming € 589.15
Beëindiging € 282,78